tarsal tünel sendromu nedir? belirtileri nelerdir?

Tarsal Tünel Sendromu Nedir?

Siyatik sinirin medial trunkusunun devamı olan tibial sinir, popliteal fossa üzerinde siyatik sinirden ayrılır. Gastroknemius kasının iki başı arasından derinleşerek aşağıya iner. Ayak bileği seviyesinde yüzeyelleşir ve medial malleolün arkasında seyreder. Ayak bileğinde fleksör retinakulum altında tarsal tünel içinden geçer. Tarsal tünel içinde “Calcaneal”, “Medial Plantar”, “Lateral Plantar” olmak üzere üç dala ayrılır. Medial plantar sinir abduktor hallucis, flexör digitorum brevis, flexör hallucis brevis ve 1. lumbrikal kası; lateral plantar sinir ise ayağın ekstansör digitorum brevis ve ekstansor hallucis brevis hariç diğer bütün intrensik kaslarını innerve eder. Posterior Tibial sinirin fleksör retinakulum altındaki tarsal tünelde sıkışmasına “Tarsal Tünel Sendromu” denir. Tarsal tünelde tibial sinir dışında, vasküler yapılar, flexör hallucis longus ve flexör digitorum longus kaslarının tendonları da sıkışabilmektedir.
Tibial sinir en sık ayak bileği distalinde sıkışır.

Tarsal Tünel Sendromu Neden Olur?

Fibrozis

Nörinom

Ganglion

Lipom

Osteokondroma

Variköz venler

Malign tümörler

Tarsal kanalda darlık

Hipertrofik adductör hallucis gibi external nedenlerlerle görülür.

Tenosinovit, tendon rüptürü, obezite, akromegali ve talokalkaneal anomaliler de sebep olabilmektedir.

Ankilozan spondilit, romatoid artrit, diabetus mellitus gibi hastalıklarda da tarsal tünel sendromu görülebilir.

Direkt travma veya kalkaneo varus ve valgus sonucu traksiyon lezyonu olabilir.

En sık nedenler arasında birinci sırada idiopatik olanlar, ikinci sırada travmatik olanlar, üçüncü sırada ise variköz venler yer alır.

Tarsal Tünel Sendromunda Belirtiler Nelerdir?

Proksimal Tarsal Tünel Sendromu

θŞiddetli rahatsızlık ve yanma vardır.

θYanma, karıncalanma ve uyuşma ayak plantar yüzünde olur.

θGenellikle yavaş başlangıçlıdır, nadiren travma tanımlanır ve sıklıkla tek taraflıdır.

θUzun süre ayakta durma ve yürüme ile belirtiler artar, istirahat ile azalır. Gece ağrısı olabilir.

θAşırı dorsifleksiyon ile ayak bileğinde ağrı meydana gelir.

Distal Tarsal Tünel Sendromu

θLateral plantar sinir sıkışır ve kronik topuk ağrısına neden olur.

θBaşlangıçta ayakta durunca olur, daha sonra otururken ve istirahatte de olabilir.

θSabah ilk adım genellikle ağrılıdır. Gün içinde aktivite ile artar, hasta oturduktan sonra da birkaç saat yakınmalar devam eder.

θBeşinci ve altıncı  ekatlarda sıktır; kadınlarda, erkeklerden daha çok görülür.

θMedial plantar dal sıkışmış ise ağrı medial arkta görülür ve yakınmalar ayakta durmak ile artar.

Tanıda Nelere Dikkat Edilmeli

Öncelikle detaylı bir anamnez alınmalıdır. Ayakta ağrı ve paresteziler, tinnel belirtisinin pozitif olması ve pozitif elektrodiyagnostik sonuçlar tarsal tünel tanısını koydurur. Eğer bu üç bulgudan ikisi hastada varsa, bu hastalar dikkatle takibe alınmalı ve konservatif tedavi uygulanmalıdır. Yalnızca bir bulgu var ise önlem amaçlı konservatif tedavi uygulanmalıdır.

Tarsal tünel sendromu tanısını  koyduran tek bir test yoktur. Elektrodiyagnostik testler tanıyı desteklerler, ayırıcı tanıya destek olurlar. Elektrodiyagnostik incelemelerin yetersiz kaldığı durumlarda “basınç duyarlı duyusal kayıt cihazı” kullanılabilir. İki nokta diskriminasyonunun hissedilebildiği basıncı kaydetmekte kullanılan bu cihaz, tuzak nöropatilerde elektrodiyagnostik incelemelere göre çok daha duyarlı, ancak daha az spesifik sonuçlar vermektedir.

Manyetik rezonans inceleme, özellikle kanal içi lezyonlarda en önemli yardımcı tanı yöntemidir.

Ayırıcı tanıda sıklıkla bilateral paresteziye sebep olan polinöropati, iskemi akla gelmelidir.

Derin flexör kompartmanda olası kompartman sendromu araştırılmalıdır. Bu bölgede oluşacak herhangi bir kompartman sendromu parmak fleksörlerinin hemen yanından geçen tibial siniri sıkıştıracak ve aynı klinik bulgulara yol açacaktır.

Ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken diğer patolojiler arasında kalkaneal spurlar, ayaktaki eklem artrozları, ligaman ve fasyaların inflamasyonları sayılabilir.

CEVAP VER

Lütfen Yorum Yazınız
İsminizi Buraya Girin