Ayak Bileği Lateral Ligament Yaralanmaları

Ayak bileği lateral ligament yaralanmaları en sık görülen spor yaralanmalarıdır. Yapılan araştırmalarda, basketbol yaralanmalarının %45’ini, voleybol yaralanmalarının ise %54’ünü ayak bileği burkulmalarının oluşturduğu ortaya konmuştur. Vakaların %80-90’ı konservatif tedavilerle tatminkar fonksiyonel sonuca ulaşarak iyileştiği görülmüştür.

Ayak bileği lateral ligament kompleksi üç bağ yapıdan oluşmaktadır. Bunlar;
Anterior Talo-fibuler ligament (ATFL),
Kalkaneo-fibular ligament (CFL),
Posterior Talo-fibuler ligament (PTFL).

ATFL ilk yaralanan bağ yapısı olma açısından önemlidir. %60-70 izole ATFL bağ yaralanması görülmektedir. Plantar fleksiyondaki ayağa inversiyon ve iç rotasyon kuvveti uygulandığı zaman ise ATFL ve CFL yaralanması meydana gelir ki %20 oranında görülmektedir. Ayak dorsofleksiyon ve inversiyonda iken ise CFL yaralanması meydana gelir ki izole yaralanması oldukça nadirdir.

Fizik muayene, hangi bağın yaralandığının ortaya konmasında ve derecelendirilmesinde önemlidir. Röntgen filmleri ise hem derecelendirme hem de eşlik edebilecek bir kopma kırığı açısından önem taşımaktadır.

Ayak bileği bağ hasarı derecesine göre 3 sınıfa ayrılır. (Grade I, Grade II, Grade III)

Bağ Yaralanmalarının Prognostik Sınıflandırılması

Grade I

– Gerilme var fakat bağda yırtılma yok,

– Minimal ödem var,

– Mekanik instabilite yok.

Grade II

– Kısmı bağ yırtığı var,

– Orta şiddette ödem ve ekimoz* var,

– Orta şiddette instabilite var.

Grade III

– Tam yırtık olması,

– Ciddi ödem ve ekimoz* olması,

– Mekanik instabilite var.

*Ekimoz: herhangi bir travmaya bağlı olarak cilt altındaki kılcal damarların hasarına bağlı olarak kanın cilt altına sızmasıdır.

Tedavi

Ayak bileği burkulmalarından sonra genellikle ilk tedaviye hasta kendisi başlar. Bu aşamada amaç öncelikle ağrıyı gidermek ve oluşan şişliği azaltmaktır. Başlangıç tedavisi P.R.I.C.E (protection, rest, ice, compression, elevation)’ dan oluşmaktadır. (koruma, istirahat, soğuk uygulama, kompresyon, elevasyon).

Grade I ve Grade II yaralanmalar mekanik olarak stabil kabul edilir. Yukarıdaki tedaviyi takiben semptomların gerilemesi ile birlikte, ayak bilek hareketlerini kısıtlayan kısa bacak yarım alçı veya splint ile erken korumalı yük verme uygulanmaktadır. Koruma döneminde bilek hareketlerine başlamak önemlidir. Ayak bileğini doksan derecede stabilize etmek teorik olarak ATFL’nin yırtık uçlarını biraraya getirmeye yarayacaktır.

Grade III yaralanmalar da ise, alçı ve erken kontrollü mobilizasyon ile cerrahi tedavi karşılaştırılmış ve hastaların %75-100’ünde daha kısa dönemde, daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Konservatif tedavide, grade I yaralanmalarda işe dönüş yaklaşık bir haftada olurken, grade II yaralanmada bu durum ortalama iki haftada olmakta, grade III yaralanmada ise altı haftayı bulmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen Yorum Yazınız
İsminizi Buraya Girin