İnsan Anatomisi ve Az Bilinenler

Bilinen ilk çalışmalarının M.Ö. 500 yıllarında Mısır’da görüldüğü en eski tıp dalı olan Anatomi tıp eğitiminin ve evrimsel biyolojinin temel taşını oluşturur.

İşte sizler için bu harika bilim dalının bazı temel bilgileri:

ARİSTOTLE (M.Ö. 384-322)

Ünlü filozof ve bilim adamı olan Aristotle ilk defa ANATOME kelimesini kullanmıştır.
“Ana”; içinden, baştan sona, ayrılmış anlamına gelmekle birlikte “Tome”  kesmek ve parçalamak anlamına gelmektedir. Yani 
Anatome, Grekçe kısımlara ayırmak anlamına gelmektedir. 

İNSAN KASI VE FARE İLİŞKİSİ  

Anatomi’nin kasları inceleyen dalına Miyoloji denir. Latincede kasa musculus adı verilir. Ev faresinin bilimsel adı ise mus musculustur. Bu benzerlik size de tuhaf geldi değil mi?

Kasa musculus adı verilmesinin  nedeni çok eskiden bilim adamlarının kası fareye benzetmeleridir.

VÜCUDUMUZDAKİ SERSERİ SİNİR 

Ä°lgili resim

Beyin ve beyin sapından 12 tane önemli sinir çıkar ve genel olarak baş ve boyun bölgesine dağılırlar. Bunlara Kranial Sinirler adı verilir. Ancak bunların içinde bir tanesi vardır ki bu göğüs ve karın  çevresine kadar yayılır. Bu sinire Vagus Siniri denir. Bu adlandırmanın nedeni vagus Latincede gezgin, avare, serseri anlamına gelmektedir. 

YÜZEN KABURGALARIMIZ

Ä°lgili resim

İnsan vücudunda 12 adet kaburga (costae) bulunmaktadır. Bu kaburgaların 10 tanesinin vücudumuzun ön hattında bulunan Latince Sternum adı verilen Göğüs Kemiği (halk arasında İman Kemiği) ile bağlantısı varken en alttaki 2 tanesinin bağlantısı yoktur. Bu kaburgalara Costae Fluctuantes  adı verilir.
Fluctuans Latince yüzen anlamına gelmektedir. O yüzden bu kaburgalara Yüzen Kaburgalar denir.

VÜCUDUMUZDAKİ EN UZUN KAS 

m sartorius ile ilgili görsel sonucu

Eskiden terziler bacak bacak üstüne atarak ve dikeceklerini dizlerinin üstüne koyarak otururlarmış. Bu bacak bacak üstüne atma fonksiyonunu vücuttaki Terzi Kası olarak adlandırılan Sartorius Kası yapmaktadır.

-Sartorius kası ortalama 61 cm uzunluğunda olup vücudun en uzun kasıdır.

 

KAYNAKÇA:
1- Arıncı K., Elhan A.,Anatomi, 1.Cilt,Güneş Tıp Kitabevleri, 5.Baskı, Ankara 2014
2- Taner D.,Fonksiyonel Anatomi Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, HYB Yayıncılık,10.Baskı, Ankara, 2016
3- https://www.britannica.com/biography/Aristotle

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen Yorum Yazınız
İsminizi Buraya Girin